Słowa klucze 2017

Category
Date
-
Registration deadline

Konferencja poświęcona jest słowom-kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:
* statystykę językoznawczą,
* językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną,
* mediolingwistykę,
* analizę dyskursu,
* lingwistykę kulturową i międzykulturową,
* leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa-klucze współczesnej Polski i jej sąsiadów. Podstawą do tego będzie m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” (slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”. Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach, m.in. „Wort des Jahres” w Niemczech.

Wykłady plenarne wygłoszą m.in. prof. Jerzy Bartmiński (UMCS),prof. Alicja Nagórko (HU Berlin), prof. Maciej Eder (IJP PAN) oraz dr Lutz Kuntzsch (Institut für Deutsche Sprache)

Język konferencji: polski, niemiecki i angielski.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 10.9.2017 na adres: sloworoku.polon@uw.edu.pl lub M.Lazinski@uw.edu.pl.

W abstrakcie powinny się znaleźć:
* tytuł
* do 300 słów opisu
* krótka bibliografia.
Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu roześlemy do 30.9.2015.

Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN/75 EUR

Ważne terminy:
* termin nadsyłania zgłoszeń 10.09.2017
* termin zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia 30.9.2017
* sympozjum 6-7.11.2017

Komitet organizacyjny:
Waldemar Czachur (IG UW), Marta Czyżewska (IG UW), Magdalena Derwojedowa (IJP UW), Monika Kwiecień (IJP UW), Dorota Kopcińska (IJP UW), Marek Łaziński (IJP UW, przewodniczący komitetu) Vladislava Warditz (Centrum Aleksandra Brücknera)

Organizer
Instytut Języka Polskiego UW,
Instytut Germanistyki UW,
Centrum Alexandra Brücknera w Jenie oraz
Fundacja Języka Polskiego
Contact person
prof. Marek Łaziński